Nie należy mylić prawdy z opinią większości. - Jean Cocteau

Chociaż jest możliwe, że sprawiedliwość wspomaga demokrację, to jest niemożliwe, żeby demokracja wspierała sprawiedliwość. - Fisher Ames

Każda nominacja przysparza mi 99 niezadowolonych i 1 niewdzięcznika. - Ludwik XIV

Rzecznik rządu to człowiek, który kicha, gdy rząd jest zaziębiony. - Henri Tissot 

Jeśli nauczyłeś się słuchać, będziesz umiał także rozkazywać. - Solon

Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień, czy za rok i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło to, co przepowiedział. - Winston Leonard Spencer Churchill 

Demokracja jest przedsięwzięciem, które gwarantuje, że otrzymujemy nie lepsze rządy niż te, na które zasługujemy. - George Bernard Shaw 

Być może demokrację należy rozumieć w ten sposób, że wady niektórych są dostępne dla wszystkich. - Henry Francois Becque

Autorytet to zdolność pozyskiwania przyzwolenia innych. - Bertrand de Jouvenel 

Piana z pysków jest smarem demokratycznych społeczeństw. - Mikołaj Gomez Davilla 

Gdyby wybory mogły coś zmienić, Oni by je zdelegalizowali. - napis na murze

Nie należy mylić prawdy z opinią większości. - Jean Cocteau

Dla mnie demokracja parlamentarna to pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi. - Lech Wałęsa

Brodnica, zobacz miasto z najlepszej strony